Đỗ, Đức Thuần, Ngọc Thảo Phạm, và Minh Tuân Trần. 2024. “ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MẤT NGỦ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9596.