Phạm, Vũ Khánh, Thị Thu Vân Trần, Việt Anh Nguyễn, Quang Dụ Mai, và Thị Ngọc Nguyễn. 2024. “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC ‘CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9612.