Nguyễn, Quốc Thái, Kim Hưng Nguyễn, Thảo Vy Tôn, và Thanh Thảo Vũ. 2024. “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9613.