Nguyễn, Minh Phương, Thị Thanh Hoàng, và Thị Tĩnh Tạ. 2024. “KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9786.