Nguyễn, Văn Phan, Trọng Tài Nguyễn, Đức Mạnh Đỗ, Lê Vinh Đoàn, Thành Luân Nguyễn, Vũ Anh Quang Phạm, Đức Quang Ngô, và Văn Đạt Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9787.