Hoàng, Thế Anh, Đức Thắng Vũ, và Duy Hồng Sơn Phùng. 2024. “VỊ TRÍ LỖ VÀO VÀ PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH: KINH NGHIỆM TỪ MỘT TRUNG TÂM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9791.