Lê, Thị Thanh Hoa, Đức Anh Nguyễn, Thị Thùy Dương Trương, Minh Huệ Phạm, Thị Lệ Chi Hoàng, và Ngọc Anh Nguyễn. 2024. “THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9811.