Lê, Thế Đường, Quốc Duy Ngô, Duy Thuận Nguyễn, Xuân Quý Ngô, và Văn Quảng Lê. 2024. “U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9821.