Đinh, Thị Thu Hằng. 2024. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHẾ ĐỘ ĂN KHI BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUẬN CHÂU SƠN LA NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9826.