Trần, Lâm Minh Thư, Ngọc Thụy Minh Trần, Bùi Thanh Trâm Nguyễn, và Hữu Thục Hiền Huỳnh. 2024. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9827.