Trịnh , Túy An, Quốc Khánh Lưu, Văn Hoài Trân Lê, Khắc Tiệp Nguyễn, và Thanh Thảo Vũ. 2024. “NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9834.