Nguyễn, Thị Hồng Minh, Quế Trân Nguyễn, Thị Hồng Nhẩn Võ, Anh Long Đặng, Thị Nam Phương Đỗ, Thị Bảo Trân Đặng, Thị Ngọc Liên Lê, Thị Thúy Nhài Vũ, Hoàng Phúc Lê, Thị Thu Hảo Nguyễn, Thị Thảo Linh Nguyễn, Thị Bích Ngọc Nguyễn, Đức Nguyệt Quỳnh Nguyễn, và Thị Thanh Tâm Trần. 2024. “SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9835.