Phan, Bích Nga, Thị Hằng Hoàng, Thị Lương Hạnh Nguyễn, Việt Anh Lê, Phan Hồng Hà Trương, và Minh Quân Trần. 2024. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9915.