Thân, Văn Thịnh, Thị Hoa Nguyễn, và Thị Bích Hợp Hán. 2024. “MÔ HÌNH MẮC MỚI BỆNH UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9921.