Nghiêm, Tuấn Anh, Minh Tuấn Nguyễn, và Võ Gia Huy Lê. 2024. “ĐỘ DÀY MẶT NGOÀI XƯƠNG Ổ RĂNG VÀ VỊ TRÍ CHÂN RĂNG THEO CHIỀU DỌC Ở VÙNG RĂNG TRƯỚC HÀM TRÊN TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP HÌNH NÓN (CBCT)”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9925.