Phạm, Hữu Đoàn, Lê Chuyên Vũ, Vũ Phương Đỗ, Đăng Hiếu Dương, và Hoàng Nam Nguyễn. 2024. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG TẬN GỐC VÀ CHUYỂN LƯU NƯỚC TIỂU”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9945.