Đặng, T. K., Nguyễn, V. Đạt, Lê, M. S., Nguyễn, V. P., Nguyễn, T. L., Đoàn, L. V. và Ngô , Đức Q. (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10216.