Nguyễn, V. H., Phạm, Q. H., Nguyễn, B. N. và Vũ, H. T. (2024) “ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10217.