Nguyễn, T. T. P., Phạm, Đức A., Nguyễn, T. H., Mai, T. S. và Đỗ, N. H. (2024) “KẾT QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP MIFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOLE TRONG PHÁ THAI NỘI KHOA Ở TUỔI THAI 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10218.