Dương, Đình T., Đỗ, Đức M. và Trương, X. Q. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU 5 NĂM PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY Ổ CỐI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10221.