Ngô, N. H., Nguyễn, H. T. và Hà, T. H. (2024) “ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10223.