Lương, M. H., Lê, Q. T. và Hà, T. H. (2024) “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10224.