Nguyễn, T. L., Bùi, T. C., Mai, T. K., Cao, V. T., Nguyễn, T. M., Nguyễn, H. Y. và Phạm, V. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10225.