Nguyễn, T. V. và Phạm, V. M. (2024) “YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10226.