Nguyễn, V. S., Ngô, V. H., Trần, P. N., Nguyễn, M. C. và Nguyễn, A. T. (2024) “TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ MÔ BỆNH HỌC CỦA U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TẠI DẠ DÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10227.