Nguyễn, H. và Vũ, T. T. (2024) “U MÔ ĐỆM DẠ DÀY, MỘT SỐ QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10228.