Nguyễn, L. T. T., Đỗ, N. P., Thạch, T. T. T., Nguyễn, T. N. và Nguyễn, Q. V. (2024) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10230.