Nguyễn, M. D., Trần, B. N., Nguyễn, T. H., Vy, T. N. Ánh và La, H. T. (2024) “NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10231.