Võ , H. N., Nguyễn, V. T. và Đặng, T. X. (2024) “ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ RẮN HỔ MANG CẮN BẰNG HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10232.