Đinh, H. T. H., Phạm, T. T., Nguyễn, V. K. và Nguyễn, L. T. H. (2024) “RỐI LOẠN PHỔ VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH: HỒI CỨU 74 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10235.