Vũ, L. P., Trần, T. N. A. và Lê, H. (2024) “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA NHÓM NGƯỜI BỆNH NHIỄM HIV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10237.