Trần, T. K. A. (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DẠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẺ SAU KHI SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10239.