Mạc, T. T., Vũ, A. T., Ngô, G. K. và Nguyễn, V. M. (2024) “PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VỠ MẠN TÍNH PHỐI HỢP RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH CHỦ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10240.