Trương, T. T., Võ , H. K. và Phan, V. T. (2024) “ SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VIÊM NÃO TỰ MIỄN DO KHÁNG THỂ KHÁNG THỤ THỂ N-METHYL-D-ASPARTATE VÀ CÁC VIÊM NÃO KHÁC TẠI TRUNG TÂM THẦN KINH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10243.