Hà, N. C. và Phouphet, K. (2024) “THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIẾN THỨC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG VỚI BỆNH SÂU RĂNG Ở HỌC SINH 6 TUỔI TẠI HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10244.