Đỗ, T. S., Nguyễn, K. T., Hoàng, P. L., Phạm, Q. V., Ngô, Đức L., Đặng, M. Đức và Trần, T. N. (2024) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10245.