Nguyễn, T. T. và Trần, K. V. (2024) “ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10247.