Nguyễn, T. H. T., Phạm, T. H., Lê, T. V., Đặng, T. H. và Phạm, T. T. L. (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10250.