Nguyễn, T. M., Hoàng, V. M. và Lê, V. N. (2024) “PHÂN TÍCH CƠ CẤU CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ 2019 ĐẾN 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10252.