Nguyễn, T. N. T., Phạm, N. H. và Nguyễn, T. H. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10253.