Vũ, H. N. và Nguyễn, T. K. A. (2024) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH – BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10254.