Lữ, T. T. H. và Nguyễn, T. H. C. (2024) “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10255.