Phạm, V. M. và Phạm, T. M. T. (2024) “ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO SAU CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10260.