Nguyễn, L. T. T., Đỗ, N. P., Huỳnh, T. H. N., Ngô, N. T. V. và Hồ, T. A. T. (2024) “TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10262.