Nguyễn, H. và Nguyễn, V. L. (2024) “ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI SAU MỔ CẮT GAN DO TỔN THƯƠNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM SAU ĐẶT CATHETER”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10264.