Nguyễn, V. A., Nguyễn, T. H., Nguyễn, H. V. và Lê, H. L. H. (2024) “TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2019-2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10265.