Phạm, N. T. và Đỗ, Đức T. (2024) “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI STRESS Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10266.