Nguyễn, Đình M., Trịnh , A. T. và Nguyễn, D. H. (2024) “ ĐỊNH LƯỢNG TÍN HIỆU BẢN ĐỒ ADC TRÊN MRI BẰNG ĐO TOÀN BỘ THỂ TÍCH VÀ ĐO CHỌN LỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10268.