Bùi, N. H., Nguyễn, T. M. L., Nguyễn, T. T. và Nguyễn, Đình H. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10270.