Lê, Đình C., Nguyễn, V. S., Ngô, V. H., Nguyễn, V. L. và Hoàng, V. H. (2024) “CAN THIỆP ĐIỆN QUANG ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG ĐƯỜNG MẬT SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10271.